.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato Brancusi
5 gato kem b? cafe/socola hay mousse socola, ?nh ?n ???c trang tr v?i ganache socola.
0 VND
Gato kem b? cafe/socola hay mousse socola, ?nh ?n ???c trang tr v?i ganache socola.

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá