.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem b? socola 2
Gato kem b? socola 22/30 cm.
0 VND
Gato kem b? chia thnh 2-3 l?p, trang tr v?i kem ganache v socola.

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá