.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem b? socola 16
Gato kem b? cafe/socola 18 cm.
0 VND
Gato kem b? chia thnh 2-3 l?p, trang tr v?i kem ganache v socola

Size 14 16 18 20 22 24 26
Gi 80.000 100.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000
Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá