.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem b? socola 11
Gato kem b? cafe/socola 20 cm.
0 VND

Gato kem b? chia thnh 2-3 l?p, trang tr v?i kem ganache v socola.

Size
20
22
24
26
22/28
22/30
Gi
160.000
180.000
200.000
220.000
250.000
280.000

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá