.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem b? socola 10
Gato kem b? cafe/socola 20 cm.
0 VND
Gato kem b? cafe/cacao/socola chia thnh 2-3 l?p, trang tr v?i kem ganache v socola.

Size 14 16 18 20 22 24 26
Gi 120.000 140.000 180.000 200.000 120.000 240.000 280.000

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá