.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem b? socola 7
Gato kem b?/socola 18 cm.
0 VND


Gato kem b? chia thnh 2-3 l?p, trang tr v?i kem ganache v socola.


Size 14 16 18 20 22 24
Gi 80.000 100.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá