.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem b? socola 5
Gato kem b? 18 cm.
0 VND
Gato kem b? chia thnh 2-3 l?p, trang tr v?i kem ganache v socola.

Size 14 16 18 20 22 24 26
Gi
  180000 200000 220000 240.000 280.000

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá