.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Gato kem t??i socola 6
Gato kem t??i socola 20cm.
0 VND
B?t mu vng chia thnh 2-3 l?p, kem t??i, trang tr v?i kem t??i v socola.

Size 14 16 18 20 22 24 26
Gi


150.000 170.000 190.000 210.000

Có 0 đánh giá
Gửi đánh giá
Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống để gửi đánh giá