.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Bnh kem t??i
Bnh kem t??i....
Giá: 0 VND
Bnh mousse socola tr?ng/?en.
Bnh mousse socola tr?ng/?en....
Giá: 0 VND
Tarte hoa qu?
Tarte kem vani trang tr b?ng hoa qu?,  socol...
Giá: 0 VND
Pudding c?c
Pudding s?a  nhi?u lo?i : vani, cacao, du t...
Giá: 0 VND
Croissant
Croissant b? nh?i b?ng socola, kem vani, m?t....
Giá: 0 VND
Su Kem (eclere)
Bnh su kem vani trang tr b?ng socola....
Giá: 0 VND
Bnh kem b? cafe
Banh kem b? cafe....
Giá: 0 VND
Bnh kem b? socola
Bnh kem b? socola....
Giá: 0 VND
Madeleine cacao
Bnh nh? h?t d?a....
Giá: 0 VND
Bnh nh? cc lo?i
Bnh kem t??i, kem b?, kem socola....
Giá: 0 VND