.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
ngh?a Bnh kem Ging Sinh
(26/05/2008) - Bnh kem Ging sinh l m?t lo?i bnh kem tri cy ???c s? d?ng vo L? Ging sinh t?i n??c Anh, Ireland v cc n??c thu?c kh?i Lin hi?p Anh.

Bnh kem Ging sinh l m?t lo?i bnh kem tri cy ???c s? d?ng vo L? Ging sinh t?i n??c Anh, Ireland v cc n??c thu?c kh?i Lin hi?p Anh.

M?t chi?c bnh Ging sinh c th? trang tr mu sng ho?c t?i, x?p m?m, hnh dng trn, vun ho?c thun di ty nh? cc lo?i bnh kem, bnh n??ng nh? khc. Bnh ???c ph? b?i kem t??i, kem ???ng, b? m?t lng hay nhm b?i nh?ng vin c?m ???ng li ti nhi?u mu s?c

M?t s? thch ??c bi?t c?a nhi?u chi?c bnh Ging sinh truy?n th?ng c?a ng??i Scotland l chi?c bnh Whisky Dundee. Nh? ngh?a c?a tn g?i chi?c bnh c ngu?n g?c t? thnh ph? l?n nh?t c?a Scotland l Dundee v ???c lm v?i lo?i r??u Whisky n?i ti?ng c?a Scotland. ? l m?t lo?i bnh x?p m?m nh?, ???c ph? vi?n b?i nh?ng tri nho ?en, nho kh xun-tan v tri s?-ri. Chi?c bnh Ging sinh ny ??c bi?t t?t cho nh?ng ai khng thch cc lo?i bnh qu ng?t ho?c m?m ??t.
M?t lo?i bnh Ging sinh thng d?ng khc l chi?c bnh kem to, l m?t h?n h?p c?a nh?ng lt to xinh x?n, nho v tri cy khc cng v?i tr?ng g, ph mai kem v kem s?a bo.

 

Tin mới
Tin đã đăng