.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
Tc d?ng k? di?u c?a c? t?i
(06/10/2009) - tin

T?i ???c s? d?ng ph? bi?n trong ??i s?ng hng ngy c?a con ng??i. T? lu ??i, con ng??i ? bi?t s? d?ng t?i ?? ch?a b?nh nh? nh? n??c t?i vo m?i ?? ch?ng cm, nh? m?i cho g ?? ch?a b?nh v phng b?nh... Nh?ng hi?u nh?ng tc d?ng huy?n b c?a t?i th t ng??i bi?t.

Hi?n nay, nhi?u n??c trn th? gi?i, cc nh khoa h?c ? dy cng nghin c?u pht hi?n ra trong t?i c selen v cc nguyn t? vi l??ng ch?a khng khu?n alliin lm t?ng c??ng kh? n?ng c?a h? th?ng mi?n d?ch, lm gi?m huy?t p cao v nhi?u b?nh nng cao s?c kh?e.
T?i c tc d?ng ch?ng t?c ngh?n m?ch mu gi?ng aspirine, n cn c ho?t tnh lm h?n ch? vi?c sinh ra ph?n t? t? do gy t?n th??ng t? ch?c kh?p - c tc d?ng d??ng nhan, ch th? nh? kh? n?ng lm ch?m qu trnh lo ha t? bo t?c b?o v? h?ng c?u khng b? oxy ha, lm ?nh h??ng ??n cc ph?n t? t? do l nh?ng h?t v cng nh? b ???c hnh thnh trong qu trnh oxy ha. Lm gi?m xung huy?t v tiu vim, tiu tan m?t m?i, ph?c h?i nhanh th? l?c, tiu m?...
?? ti?n vi?c tham kh?o v ?ng d?ng ty ?i?u ki?n t?ng ng??i, xin gi?i thi?u m?t s? k?t qu? trong nghin c?u thu ???c c?a cc nh khoa h?c ? ???c ghi nh?n
T?i lm gi?m cholesterol ?? phng b?nh tim m?ch
Ngh?a l gi?m l??ng cholesterol bm r?ng trn thnh m?ch. T? ? ng?n ng?a ???c cc b?nh xu?t huy?t m?ch mu no, ?au th?t tim, cao huy?t p v m?t s? b?nh tim m?ch khc. Nhi?u nghin c?u th?y r?ng n??c chi?t t? t?i ?? lu ngy lm gi?m 30% l??ng cholesterol nn gip phng ng?a x? c?ng ??ng m?ch nh? kh? n?ng lm t?ng albunin m?t ?? cao (HDL), ho?c gi?m m?t ?? th?y albunin (LDL).
Theo Bo "?n u?ng v dinh d??ng" c?a tr??ng ??i h?c Taffsi (M?), m?i ngy ?n hai nhnh t?i s? c cng hi?u ngang v?i u?ng thu?c lm gi?m cholesterol. Cn cc nhn vin nghin c?u thu?c tr??ng ??i h?c Dennsylvania ? pht hi?n tc d?ng lm gi?m cholesterol v lm h? th?p kh? n?ng bm c?a m? trong mu. C b?nh nhn ng??i M? tn Betty Cohen kh?ng ??nh r?ng t? khi ?n t?i hng ngy th l??ng cholesterol c?a ti gi?m r r?t. Th?t l ?i?u b?t ng?.
T?i ?? phng t?c ngh?n m?ch mu
Trong nghin c?u, ng??i ta ? th?y n??c t?i c tc d?ng phng t?c ngh?n m?ch mu nh? kh? n?ng phn gi?i v ha tan m?t lo?i protein d? gy t?c. Nhi?u ch?ng minh qua nghin c?u ? th?y thu?c h?n h?p c t?i c tc d?ng nh? aspirin. V v?y, cc chuyn gia y t? ? khuyn ng??i b?nh t?ng m? mu c?n ?n t? 3-4 nhnh t?i m?i ngy.
T?i phng ch?ng ung th? d? dy v ung th? da
Cc nh nghin c?u thu?c Vi?n ung th? M? hi?n ?ang s?n xu?t lo?i thu?c t?ng h?p ???c chi?t t? t?i, c kh? n?ng ch?ng ung th? t?t, m?c d ? thnh kh?i u v?n c hi?u l?c. Cc nh nghin c?u M? ? d?a vo cc k?t qu? ?i?u tra t??ng quan c?a Trung Qu?c ?? quy?t ??nh ??a vo bo ch? lo?i thu?c m?i ny. Nh?ng k?t qu? ?i?u tra cho th?y nh?ng c? dn c t?p qun ?n t?i th??ng xuyn th t? l? ung th? d? dy th?p.
M?t bc s? thu?c Vi?n y h?c S?n ?ng Trung Qu?c xc nh?n r?ng t? l? ung th? d? dy ? nh?ng ng??i th??ng xuyn ?n t?i th?p h?n 60% so v?i nh?ng ng??i khc cng khu v?c. ? tr??ng ??i h?c t?i bang Texas v Los Angeles (M?) ? pht hi?n n??c t?i chi?t c tc d?ng ?c ch? m?t s? b?nh ung th? c tnh v ?? phng ung th? da.
T?i lm suy gi?m vim ?au kh?p
Qua theo di nh?ng b?nh nhn vim kh?p ???c ?i?u tr? b?ng vin nang ?i?u ch? t? t?i ??u cho k?t qu? t?t, nh? ho?t tnh ? t?i lm h?n ch? vi?c sinh ra cc ph?n t? t? do gy t?n th??ng ??n t? ch?c kh?p. M?t ph? n? M? tn Jusshan Bert b? b?nh vim kh?p n?ng ? ???c ?i?u tr? b?ng nang t?i nay tr? l?i bnh th??ng (tr??c kia ch?a ?i?u tr? kh?p g?i b? ?au lin t?c r?t kh ch?u).
T?i cn tc d?ng d??ng nhan ch th?, lm ch?m s? lo ha
Cc nghin c?u c?a Bc s? Robertllin ? th?a nh?n r?ng t?i c tc d?ng d??ng nhan ch th?, lm ch?m s? lo ha. ? l kh? n?ng b?o v? h?ng c?u khng b? oxy ha v kh?ng ch? ph?n t? t? do sinh ra trong qu trnh oxy ha ?? cc ph?n t? ny khng tc ??ng ??n qu trnh lo ha.
?n t?i th??ng xuyn cn gip kh? n?ng h?i ph?c s?c kh?e v ch?ng s? gi nua. T?i l lo?i gia v? tr?ng ? m?i mi?n ??t n??c l?i c gi tr? tuy?t h?o nh? v?y. Hy v?ng chng ta ti?p t?c theo di ?? pht hi?n nhi?u kh? n?ng ti?m tng c?a t?i, ??ng th?i ?ng d?ng trong ch?a b?nh v phng b?nh hng ngy ???c t?t h?n.
 
Tc gi?: H?i Hong

Ngu?n tin: Y Khoa

Tin mới
Tin đã đăng