.Chc m?ng n?m m?i 2017!
Tìm kiếm
Từ khóa: Danh mục:
Từ ngày: Đến ngày:
    Xem theo tháng:
9 "cu chuy?n" dinh d??ng 2008
(06/10/2009) - tin

1. Nh?ng siu th?c ph?m ch?ng l?i c?n b?nh ung th?

Trong n?m 2008, cc nh khoa h?c trn kh?p th? gi?i ? cng b? nh?ng lo?i rau qu? gip phng ch?ng l?i c?n b?nh ung th?. Nh?ng th?c ph?m ? g?m: cc lo?i rau t??i, cc lo?i nho s?m mu, hoa l? xanh khi ch?a hnh thnh hoa-nh?ng th?c ph?m ny ch?a hm l??ng oxi ha d?i do lm ch?m ho?c ng?n c?n s? t?n cng c?a cc t? bo ung th? t? th?c qu?n v bng quang. C ph, tr xanh, cc lo?i bnh nhn du gip phng trnh x? c?ng cc b? ph?n trong c? th?, phng trnh ung th? v cc b?nh lin quan ??n tim m?ch.
 


Nh?ng "siu th?c ph?m" ch?ng ung th?


2. Thi?u h?t vitamin D - bo ??ng ??

Ch?a c n?m no cc knh thng tin ??i chng ph?i bo ??ng v? vi?c thi?u vitamin D tr?m tr?ng nh? trong n?m 2008. Thi?u h?t vitamin D s? t?ng nguy c? m?c cc b?nh lin quan t?i tim, gin x??ng, nghim tr?ng h?n l t?ng nguy c? b? ??t t?. Trong n?m 2008, m?t nghin c?u pht hi?n th?y c t?i h?n 50% ng??i tr??ng thnh thi?u h?t vitamin D. V?i ph? n?, n?u thi?u h?t vitamin D th nguy c? thay ??i c?u trc x??ng s?ng s? l h?n 70%, t? l? ??t t? t?ng 25%. nh n?ng m?t tr?i l ngu?n chnh gip x??ng t?ng h?p vitamin D. Bn c?nh ? cn c nh?ng th?c ph?m t? s?a, c h?i. Nh?ng ng??i d??i 50 tu?i c?n b? sung 200 IUs vitamin D/ngy , nh?ng ng??i t? 50-70 tu?i c?n 400 IUs/ngy, nh?ng ng??i t? 70 tu?i tr? ln c?n 600 Ius/ngy.

3. C - Th?c ph?m t?t cho no v c? th?

Tiu ?i?m v? dinh d??ng trong n?m 2008 chnh l omega-3, m?t lo?i axit bo b? d??ng. Nghin c?u cho th?y n?u b m? mang thai ho?c cho con b ?n c th??ng xuyn th thai nhi v em b s? pht tri?n th? ch?t v tr no. Nh?ng em b ???c ?n c t? tr??c 9 thng tu?i th t c nguy c? m?c b?nh eczema. V?i nh?ng ng??i m?c b?nh tim m?ch n?u b? sung ?? l??ng omega-3 c?n thi?t hng ngy s? gi?m nguy c? t? vong v gi?m t?i ?a s? l?n ph?i vo vi?n ?i?u tr?. T? l? ?n ng Nh?t B?n m?c nh?ng v?n ?? v? ??ng m?ch vnh l r?t th?p, m?c d h? ht thu?c v c nh?ng tc nhn khc gy nguy c? m?c b?nh tim. ?i?u ny cho th?y t?m quan tr?ng v l?i ch c?a omega-3 trong cu?c s?ng hng ngy.

4. Su?t ?n s?n l?n lm b?n ?n nhi?u?

Nghin c?u m?i ?y cho bi?t m?t s? nh hng ? t?ng hm l??ng calo trong mn ?n, n??c u?ng v cc mn trng mi?ng cao h?n tr??c. Khch hng c?ng ch? ?nh gi s? b? ???c kho?ng 35% l??ng calo c trong mn ?n trong nh hng. Cc nh hng thu ht khch b?ng nh?ng mn ?n ??c ?o, kh?u v? l? mi?ng, ?i?u ny khi?n cho khch hng ?n nhi?u h?n 131% mn ?n t?i nh hng.

5. Ngy cng nhi?u tr? em b? d? ?ng th?c ph?m

Theo m?t bo co m?i ?y cho bi?t c t?i 18% cc em nh? b? m?c b?nh d? ?ng do th?c ph?m. Nh?ng lo?i th?c ph?m gy d? ?ng th??ng l nh?ng s?n ph?m c ngu?n g?c t? s?a, tr?ng, l?c, c, ??u nnh v la m?. Ch?a c nghin c?u no gi?i thch n?i t?i sao b?nh d? ?ng l?i t?ng.

6. Dinh d??ng ki?u ??a Trung H?i r?t t?t cho s?c kh?e

Nh?ng ng??i dn s?ng ? ??a Trung H?i t khi m?c cc b?nh v? tim m?ch, ung th?, Parkinson v b?nh Alzheimer. Nguyn do l t? nh?ng b?a ?n hng ngy c?a nh?ng ng??i dn ny th??ng r?t nhi?u d?u liu, ng? c?c, tri cy, l?c, rau xanh, c v r??u vang ??. H? h?n ch? u?ng cc ?? u?ng c c?n, ?n t th?t v cc s?n ph?m t? s?a.

7. B?nh b ?in v c chua nhi?m ??c

N?m 2008 l n?m m d?ch b ?in v c chua nhi?m ??c lan trn trn di?n r?ng. G?n nh? c? th? gi?i bo ??ng v? s? pht tri?n qu nhanh c?a d?ch b?nh ny. Ch?a bao gi? ng??i dn l?i nng lng ch? ??i nh?ng tin t?c lin quan ??n th?c ph?m v h? c?ng b?t ??u lo ng?i v? vi?c an ton th?c ph?m b?y lu nay ?ang b? coi nh?. Ng??i dn ? b?t ??u c th?c trong vi?c tm ki?m cc thng tin v c?p nh?t th??ng xuyn c?nh bo c?a Chnh ph? v? th?c ph?m khng an ton v tm hi?u cc tri?u ch?ng ng? ??c th?c ph?m.

8. S? tr? nh? u?ng nhi?u n??c giu n?ng l??ng cao h?n m?i n?m

M?t nghin c?u cho th?y ngy cng nhi?u tr? nh? v tr? tu?i v? thnh nin u?ng n??c ng?t c ???ng v n??c tri cy ?ng h?p. S? thch ny ? t?ng 15% so v?i m?i n?m. ?y l m?t xu h??ng ?ng bo ??ng b?i v chnh nh?ng ?? u?ng ny l nguyn nhn t?ng t? l? tr? em m?c b?nh bo ph v ti?u ???ng t?ng ln.

9. C ph ???c chnh th?c khuyn dng

 
?nh minh h?a


Tr??c ?y, c ph ???c coi l th? ph?m khi?n con ng??i gi?m th?. Nh?ng ngy nay, th?c u?ng ny l?i ???c ch?ng minh l ?? u?ng c l?i cho s?c kh?e n?u bi?t th??ng th?c m?t cch h?p l. Ph? n? u?ng t? 2 - 3 tch c ph m?i ngy th s? gi?m ???c 25% nguy c? t? vong do b?nh tim gy ra so v?i nh?ng ng??i khng u?ng bao gi?. Nh?ng khng c ngh?a l c ph s? c l?i cho nh?ng ng??i m?c b?nh tim l nam gi?i.

Ngu?n tin: Theo Dn Tr
Tin mới
Tin đã đăng